jiffest.org

jiffest.org

This content shows Simple View

หนังผี

รีวิวหนัง วันหมาหอนที่ค่ายลูกเสือ – Black Full Moon

เรื่องย่อหนัง

หนัง Black Full Moon หรือชื่อไทยว่า วันสุนัขหอนที่ค่ายลูกเสือ วันสุนัขหอนที่ค่ายลูกเสือ เป็น เรื่องราวที่กลุ่มวัยรุ่นเข้าไปลองของในค่ายลูกเสือจนกระทั่งพบเรื่องแปลกๆทั้งยังลักษณะของเพื่อนพ้องในกรุ๊ปที่แปรไป รวมทั้งแรงเคียดแค้นของผีที่อยู่รอบๆนั้น พวกเขาจะรอดพ้นจากเหตุนี้ได้ยังไง เตรียมพร้อมเปิดค่ายลูกเสือ 12 เดือนตุลาคมนี้

 

วิภาควิจารณ์ หนัง

ok good lucktop